Integreeritavad solar-lahendused on lisaks sobivale disainile ka oluliselt ökonoomsemad võrreldes katusemattematerjalile paigaldatavate solarpaneelidega-tellija ei pea maksma solarpaneelide alla jääva katusematerjali eest. Samuti on sellised solar-lahendused sobivad ka kogu katuse või eraldiseisva katuseosa(tahu) katmiseks. Meie pakutavad solarlahendused vastavad nii euroopas kehtivatele aluskatuste nõuetele kui ka loodavale Eesti aluskatuste rahvuslikule standardile EVS 920-7. Samuti vastavad meie solar-lahendustega kavandatud katused erinevalt konkurentide omast kõigile Euroopa Liidus kehtivatele kaldkatuste nõuetele ning Eesti rahvuslikele katuseehitusstandarditele.